Każdy nowy pracownik, dołączając do nas, staje się częścią profesjonalnego i zaangażowanego zespołu i oczekujemy, że będzie pracować z entuzjazmem i utożsamiać się z naszą firmą. Osoby z doświadczeniem i/lub wykształceniem w zakresie szeroko pojętych prac przemysłowych zapraszamy do przesłania zapytań o dostępność etatów.
Obecnie oferujemy zatrudnienie przedstawicielom m.in. następujących grup zawodowych: pracownicy budowlani, spawacze, rzemieślnicy, operatorzy dźwigów.

Pozwolenia na pracę
Część personelu stanowią pracownicy zagraniczni. Poniżej zamieszczamy kilka praktycznych porad dla cudzoziemców zamierzających dołączyć do naszej kadry.
Wszyscy pracownicy zagraniczni muszą mieć ważne pozwolenie na pracę. Pozwolenie jest ważne przez 1 rok. Po upływie 11 miesięcy pracownik i pracodawca muszą wystąpić o przedłużenie pozwolenia. Jeśli pracownik nie złoży w terminie wniosku o przedłużenie, pozwolenie może zostać anulowane na stałe.
Więcej informacji o pozwoleniach na pracę znajduje się na stronie:
https://www.immigration.fo/work-permits/

Korzyści
Nowi pracownicy mogą liczyć na następujące korzyści:
– Zakwaterowanie na Wyspach Owczych; koszt pobytu będzie odliczany od pensji na koniec każdego miesiąca.
– Zwrot wydatków na 2 bilety powrotne rocznie do kraju zamieszkania.
– Ubezpieczenie pracownicze typowe dla Wysp Owczych.
– Warunki zatrudnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi na Wyspach Owczych.

Bezpieczeństwo
Pragniemy podkreślić, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Nasi pracownicy powinni:
– Zawsze przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących dla danego zadania, jeśli mają one zastosowanie.
– Wykonywać starannie i dokładnie wszystkie zadania.
– Zwracać uwagę na swoje otoczenie i dbać o bezpieczeństwo współpracowników i innych osób na placu budowy. Dbać o maszyny, instalacje, sprzęt i środowisko. Dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
– Zawsze nosić zalecany strój roboczy. Zawsze nosić obuwie ochronne. Zawsze nosić kask, jeśli jest to wymagane. Dotyczy to również innych środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, nauszniki ochronne, rękawice itp.
– Dbać o porządek i czystość w miejscu pracy.

Ponadto jeśli pracownik usłyszy lub zobaczy, że ktoś nie przestrzega powyższych zasad, musi natychmiast zgłosić ten fakt brygadziście.

Polityka wobec alkoholu i narkotyków
Podczas pracy surowo zabronione jest pozostawanie pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających, takich jak alkohol czy narkotyki. Złamanie tego zakazu może spowodować śmiertelne zagrożenie dla pracownika lub osób znajdujących się w pobliżu, a konsekwencją będzie natychmiastowe zwolnienie z pracy.